Råd om vård

Hitta mottagningar och telefonnummer, läs om sjukdomar och behandlingar.

Barn och läkare gapar.

Jobba med oss

Tillsammans kan vi skapa livskvalitet i världsklass.

Folkhögskolor i Värmland

Lär dig ett yrke, fördjupa dig i ett intresse eller utöka dina kunskaper för framtida studier. Hitta just din inriktning hos någon av Värmlands folkhögskolor.

Buss

Resor och trafik

Vi arbetar för att hela Värmland ska leva och vara tillgängligt för dig som ska till jobbet, skolan eller färdas genom vår region.

Regionfullmäktige den 17 juni

Fullmäktigemötet har flyttat till annan lokal, därför finns ingen webbsändning tillgänglig idag.

Invånarna får möjlighet att påverka Värmlands framtid

Hur vill vi att Värmland ska vara och uppfattas 2040? Och vad krävs för att nå dit? De frågorna ska lyftas i höst när ny Värmlandsstrategi ska tas fram. Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att inleda processen – ett samarbete som kommer att involvera många.

Regionstyrelsen i korthet

Regionstyrelsen fattade på tisdagen bland annat beslut om en process för framtagandet av ny regional utvecklingsstrategi.

Regionfullmäktige i korthet

Regionfullmäktige fattade under måndagens sammanträde bland annat beslut om regionplan, flerårsplan och budget. Även värdegrund för Region Värmland beslutades.

Positiva svar i Region Värmlands arbetsmiljö- och säkerhetsenkät

Resultatet för Region Värmlands första medarbetarenkät är i flera avseenden mycket positivt. Arbetet känns meningsfullt och allt fler säger sig veta vad som förväntas av dem i arbetet.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

UKM Riksfestival 2019

Riksfestivalen kommer tillbaka till Värmland! Festivalen arrangeras av en ung arrangörsgrupp med stöd av vuxna mentorer och finansieras av Region Värmland, Karlstads kommun och UKM Sverige.

Operationsköerna kortas – hoppas på miljonstöd

Operationsköerna kortas – hoppas på miljonstöd Centralsjukhuset i Karlstad har börjat beta av de långa operationsköerna och

Ovetenskapliga metoder styr sjukvården

Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården lyfter här fram sex aktuella exempel på...för att uppnå ”effektivare arbetsfördelning”. I Region Värmland har man (hittills) gått längst och uppgiftsväxlar

Lägre bemanning på akuten i Karlstad – facket kräver åtgärder

Kommunal anser att semesterbemanningen på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad är så dålig att man nu kräver arbetsmiljöåtgärder...”Har en plan” Ulrika Nilsson är verksamhetsansvarig för akutmottagningen på CSK och håller med om det ansträngda läget.

Utbildning och ny rutin efter missade hjärtbesvär

Utbildning och en ny rutin är åtgärderna efter att en patients hjärtbesvär missats vid akuten i Arvika.Marie Blomgren marie.blomgren @nwt.se 054-19 97 77

Lediga jobb

Distriktsläkarassistent

Vårdcentralen Hagfors/Ekshärad, Värmland

Undersköterska/vårdplatskoordinator

Hjärt- och akutmedicinkliniken

Fysioterapeuter

Primärvårdsrehabiliteringen Hagfors

Arbetsterapeut

Primärvårdsrehabilitering västra, Säffle

Fysioterapeut

Primärvårdsrehabiliteringen Arvika

Logoped

Hörselvården, Karlstad

Sjuksköterskor

Öron-, näs- och halssjukvården, Karlstad

Specialistläkare

Öron- näs- och halssjukvården, Karlstad